VIŠINSKI VAROVALNI SISTEMI

Podjetje EU SAFETY, je specializirano na področju varnega dela na višini in globini. Lahko celovito poskrbimo za varnost vaših zaposlenih pri delu na višini in globini. Poleg ponudbe višinskih varovalnih sistemov, lahko tudi poskrbimo, da bodo vaši zaposleni strokovno usposobljeni za varno delo na višini, vaši višinski varovalni sistemi pa ustrezno pregledani.

Eno izmed ključnih področij v našem prodajnem programu, so višinski varovalni sistemi avstrijskega proizvajalca INNOTECH®. INNOTECH® je podjetje, ki je prepoznavno po širokem izboru rešitev, kakovosti, strokovnosti in odličnem poprodajnem servisu.

Rešitve so na voljo tudi za zahtevnejše objekte (starejši objekti, kompleksne strukture,…). Naše podjetje poskrbi od načrtovanja sistema, preko dobave materiala in izvedbe montaže, do izobraževanja uporabnikov o pravilni uporabi. Sisteme tudi obdobno pregledujemo.

Višinski varovalni sistemi INNOTECH®, so razdeljeni na horizontalne višinske varovalne sisteme, vertikalne višinske varovalne sisteme, posamezna sidrišča, varovalne ograje za kolektivno varovanje, varovalne sisteme za svetlobne kupole, sisteme za omejevanje dostopa in sisteme za zaščito pred udari strele.

HORIZONTALNI VIŠINSKI VAROVALNI SISTEM

ALLinONE višinski varovalni sistem podjetja INNOTECH®, je bil razvit kot sistem za omejevanje gibanja, zaustavitev padca in reševanje. Ta dobro zasnovan, visokotehnološki višinski varovalni sistem, je primeren za kompleksne gradbene in fasadne konstrukcije in ga je mogoče optimalno pritrditi na različne konstrukcije.

VERTIKALNI VIŠINSKI VAROVALNI SISTEMI

Vertikalni višinski varovalni sistemi so namenjeni varnemu dostopu na višino ali globino. V primerjavi s hrbtobrani, so veliko bolj varna in funkcionalna rešitev. V prodajnem programu imamo tirni vertikalni višinski varovalni sistem za dostop na višino in za vstop v jaške ter vertikalni višinski varovalni sistem na jeklenici za na obstoječe pritrjene lestve.

POSAMEZNA SIDRIŠČA

Posamezne sidriščne točke so individualna oblika zaščite pred padci pri delu na strehah, fasadah ali drugih lokacijah, kjer je prisotna nevarnost padca z višine. Sidriščne točke se uporabljajo za omejevanje gibanja in za zaustavitev padca. Odvisno od vrste dela, posamezna sidriščna točka uporabnika zadržuje na razdalji od roba objekta, bodisi, da prepreči ali zaustavi padec z višine.

VAROVALNE OGRAJE ZA KOLEKTIVNO VAROVANJE

Varovalne ograje BARRIER podjetja INNOTECH®, omogočajo uporabniku svobodno gibanje na objektih oz. kjer je prisotna nevarnost padca z višine. Prilega se vsem konstrukcijam. Ograjo je mogoče namestiti hitro in enostavno.

VIŠINSKI VAROVALNI SISTEMI ZA SVETLOBNE KUPOLE

V zadnjih letih, so se zaradi neuporabe sistemov za zaščito pred padcem skozi odprtine na strehi, zgodile številne resne nesreče. Zaradi tega podjetja kažejo vse večje povpraševanje po zaščitnih sistemih pred padcem, da bi zavarovali ljudi pri delu na strehah. Zlasti med čiščenjem snega in vzdrževalnimi delih v zimskem času, so lahke kupole pogosto podcenjene kot potencialni vir nevarnosti in pogosto se zgodijo smrtne nesreče v industriji. Ponujamo vam rešitve za različne tipe svetlobnih kupol, ki ščitijo pred padcem tako pri odprtih, kot tudi zaprtih svetlobnih kupolah.

SISTEMI ZA OMEJEVANJE DOSTOPA

Sistem za omejevanje dostopa uporabniku preprečuje, da bi prišel do območij s tveganjem padca.

ZAŠČITA PRED UDARI STRELE

Zaščita pred udari strele preprečuje, da bi prišlo do udara strele in s tem prišlo do poškodbe uporabnika na sistemu ali do fizičnih poškodb konstrukcij.

PREGLED VIŠINSKIH VAROVALNIH SISTEMOV

Delodajalec je enkrat letno dolžan zagotoviti pregled višinskih varovalnih sistemov za delo na višini. Pregled lahko opravijo pooblaščeni, strokovno usposobljeni pregledovalci. V našem podjetju, smo za to usposobljeni in imamo pridobljene ustrezne certifikate. Z našimi izobraževanji ne boste le zadostili zakonskim zahtevam, temveč svojim zaposlenim omogočili varno in učinkovito delo v zahtevnih razmerah. S strokovnimi pregledi višinskih varovalnih sistemov, pa boste zaščitili tako vaše zaposlene, kot tudi sebe, v primeru delovnih nesreč.

Za več informacij nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo pripravili ponudbo po meri vašega podjetja.