IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI PO MERI KUPCA

Podjetje EU SAFETY d.o.o., je specializirano za izvajanje usposabljanj za varno delo na višini ter v globini.

ZAKONODAJA

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11), v 19. členu, kot obveznost delodajalca določa, da je delodajalec dolžan usposobiti delavce za varno delo. S pomočjo izobraževalnih programov podjetja EU SAFETY d.o.o., ne boste zadostili samo zakonskih zahtevam, ampak boste svojim zaposlenim omogočili pridobitev znanja, ki jim bo omogočilo, da bodo svoje delo lahkoopravljali varno in učinkovito.

KDO GA IZVAJA?

Usposabljanja izvajajo naši strokovno usposobljeni inštruktorji, v sodelovanju s podjetjem B.S.M.D. d.o.o., ki je imetnik dovoljenja za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu, izdanega s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Izobraževanje opravimo na dejanskih delovnih mestih pri delodajalcu, s čimer zagotovimo, da bodo zaposleni usposobljeni za delo, ki ga dejansko opravljajo.

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Pred pričetkom usposabljanja v sodelovanju z delodajalcem, glede na njegove potrebe in specifičnosti delovnih mest, pripravimo prilagojen izobraževalni program. Na ta način zagotovimo, da je usposabljanje v največji možni meri prilagojeno posebnostim, ki se pojavljajo na konkretnih delovnih mestih.  Ker želimo zagotoviti kvalitetno usposabljanje, je maksimalno število kandidatov na praktičnem delu omejeno, in sicer na 8 kandidatov na enega inštruktorja oziroma 16 kandidatov na dva inštruktorja.

CILJ USPOSABLJANJA

Cilj usposabljanja je zaposlenim posredovati znanje in informacije, ki jih potrebujejo, da bodo delo na višini in v globini lahko opravljali varno. Spoznali bodo ukrepe za varno delo in znali reagirati, če bo do nevarnosti prišlo.

KAKO GA IZVAJAMO?

Usposabljanje je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela in zajema tudi pisni ter praktični preizkus znanja. Po koncu izobraževalnega programa delavce, ki uspešno opravijo teoretični in praktični preizkus, pripravimo zapisnik in potrdila o uspešno opravljenem usposabljanju.

KOMPETENTNE OSEBE

V podjetju EU SAFETY velik poudarek namenjamo strokovni usposobljenosti našega osebja. Inštruktorji, ki izvajajo usposabljanja, so vsi ne samo visoko strokovno usposobljeni, ampak imajo poleg tega še dolgoletne izkušnje, ki jim omogočajo, da usposabljanje maksimalno prilagodijo dejanskim potrebam delovnega mesta.

PREDSTAVITEV INŠTRUKTORJEV

JAKA PRIJATELJ

  • Inštruktor na področju varnega dela na višini ter usposobljen za pregledovanje višinske varovalne opreme (10 letne izkušnje). Pridobljen certifikat ITHF.
  • Inštruktor in trener športnega plezanja z več kot 20 letnimi bogatimi izkušnjami na področju izobraževanja otrok, mladine in odraslih.
  • Sodeloval pri raziskavah v zvezi s terapevtskim plezanjem.

ROK TEUL

  • Aktivni alpinist in gorski reševalec z več kot 20 letnimi izkušnjami.
  • Različne vrvne tehnike pri delu na višini in globini je nadgrajeval pri gradnji doživljajskih parkov in drugih tehničnih projektih.
  • Predstavitev pravilnih tehnik reševanja in nudenje prve pomoči ob nesrečah so njegova
    specialnost.