PREGLEDOVANJE VVO IN VVS

ZAKONODAJA

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11), v 19. členu, kot obveznost delodajalca določa, da je delodajalec dolžan zagotoviti obdobne preglede in preizkuse delovne opreme. Prav tako obvezne periodične preglede najmanj enkrat letno, predpisujejo proizvajalci osebne varovalne opreme in višinskih varovalnih sistemov za delo na višini, saj gre za opremo in sisteme, ki delavce varuje pred težjimi poškodbami in celo smrtjo.

ZA KAJ JE POTREBNO POSKRBETI?

V skladu s tem, je delodajalec enkrat letno dolžan zagotoviti pregled osebne varovalne opreme za delo na višini in višinskih varovalnih sistemov. Pregled lahko opravijo pooblaščeni, strokovno usposobljeni pregledovalci.  V primeru, da delodajalec ne zagotovi predpisanega pregleda in na tej opremi pride do nezgode, se smatra, da je do nezgode prišlo po krivdi delodajalca, saj proizvajalec za opremo, ki nima rednih periodičnih pregledov, ne more jamčiti.

KDO JIH IZVAJA?

V podjetju EU SAFETY d.o.o., smo pooblaščeni za preglede opreme, ki jih izvajamo z našim strokovno usposobljenim osebjem.

KOMPETENTNE OSEBE

V podjetju EU SAFETY velik poudarek namenjamo strokovni usposobljenosti našega osebja. Inštruktorji, ki izvajajo usposabljanja, so vsi ne samo visoko strokovno usposobljeni, ampak imajo poleg tega še dolgoletne izkušnje, ki jim omogočajo, da usposabljanje maksimalno prilagodijo dejanskim potrebam delovnega mesta.

PREDSTAVITEV INŠTRUKTORJEV

JURE JAKOPIČ

  • Poveljnik gasilske enote na Vrhniki, kjer imajo specializirano ekipo za reševanje iz višin in globin.
  • V letu 2019 opravljen tečaj IRATA 1. stopnja.
  • Opravljen tečaj za reševanje iz višin in globin.

JAKA PRIJATELJ

  • Inštruktor na področju varnega dela na višini ter usposobljen za pregledovanje višinske varovalne opreme (10 letne izkušnje). Pridobljen certifikat ITHF.
  • Inštruktor in trener športnega plezanja z več kot 20 letnimi bogatimi izkušnjami na področju izobraževanja otrok, mladine in odraslih.
  • Sodeloval pri raziskavah v zvezi s terapevtskim plezanjem.