Utesnjeni prostori so mesta, ki so dovolj velika in konfigurirana za dostop vsaj enega operaterja. V teh okoljih je zaradi težav pri dostopu in izstopu, zlasti v nujnih primerih, nevarnost resnih poškodb ali smrti zelo velika. Ta okolja predstavljajo dodatne dejavnike tveganja zaradi možne prisotnosti strupenih snovi, vnetljivih plinov in / ali hlapov ali nevarnih pogojev, kot je pomanjkanje ali presežek kisika.

V sodelovanju s podjetjem TRACTEL vam nudimo rešitve, s katerimi boste poskrbeli, da do teh tveganj ne bo prišlo.

Prikaži rešitve